Phiên dịch viên tiếng Nhật/ Phiên dịch viên

Phiên dịch viên / Phiên dịch tiếng Nhật

Mô tả công việc

Giải thích, dịch email, tài liệu và đối thoại trong cuộc họp từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại cho bộ phận R&D

Hỗ trợ các nhiệm vụ hành chính khác trong bộ phận R&D

Yêu cầu:

Thành thạo tiếng Nhật (4 kỹ năng), có N1 và có kinh nghiệm làm thông dịch viên tiếng Nhật là một lợi thế
Giao tiếp tốt, linh hoạt
Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00 (Thứ Hai – Thứ Bảy)

Thời gian thử việc: 60 ngày

Nộp đơn

Công việc khác

1800 555529